Årsmöte 2023

Härmed inbjuds till årsmöte för föreningen Vildåsnan. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och en möjlighet för dess medlemmar att påverka vad vi ska arbeta med. Samtliga dokument från styrelsen finner du nedan. Du som medlem har möjlighet att fram till 11 mars skicka in motioner med förslag för föreningen. Eventuella motioner, styrelsens motionssvar, valberedningens förslag, samt revisorns revisionsberättelsen kommer också att laddas upp här. För att vara medlem i år, kom ihåg att betala medlemsavgiften. Då har du också rösträtt på årsmötet. Även ickemedlemmar som är intresserade får dock delta på mötet.

På kvällen efter årsmötet kommer styrelsen och deltagare på plats som vill äta på restaurang. För deltagare på plats finns också möjlighet till övernattning med golvlogi och frukost med styrelsen – men meddela intresse i förväg. Det finns möjlighet att ansöka om ersättning för delar av resekostnaderna enligt vår resepolicy. Kontakta oss för att få del av resepolicyn.

Datum: 25 mars

Plats: Digitalt och Fässbergs församlingshem, Mölndal

  • Digital adress: [borttagen zoomlänk]
  • Fysisk adress: Terrakottagatan 3b, Mölndal (nedanför Fässbergskyrkan)

Tidsplan:

  • 13:00 Drop-in i Fässbergs församlingshem 
  • 14:00 Zoom-mötet startas (tekniska frågor kan ställas)
  • 14:30 Utdelande av Vegopriset 2023
  • 15:00 Årsmötet börjar
  • 16:00 Årsmötet beräknas ta slut
  • 18:00 Deltagare på plats går ut och äter

Kom ihåg: Förnya ditt medlemskap. Skicka motioner senast 11 mars. Läs dokumenten.

Frågor, synpunkter och motioner skickas till info@vildasnan.se

Handlingar

(ev motioner och motionssvar läggs upp här när de finns tillgängliga)

Lämna en kommentar