Tips på engagemang

Föreningen Vildåsnan tar tacksamt emot allt arbete som du som är intresserad att engagera dig för Vildåsnan kan tänka dig att bidra med. Nedan följer tio förslag på vad du kan göra:

  1. Be om att få prata om Vildåsnan i din församling, under kyrkkaffet eller som ett särskilt evenemang. Inspiration kan du hitta under material.
  2. Sprid Vildåsnans folder. Tänk på att bara lägga ut foldern där den är välkommen. Som folderfadder i din församling ser du till att den alltid finns där.
  3. Skriv en kort text om Vildåsnan i församlingsbladet. Använd gärna vår syftesparagraf och logotyp, som du hittar här.
  4. Bli medlem! Ditt medlemskap betyder mycket för vårt arbete och lägger större tyngd bakom våra ord! Betala 100 kronor till Swish 123 574 91 97 eller plusgiro 220923-7.
  5. Skriv insändare och andra texter. Vi delar gärna material på hemsidan eller i sociala medier.
  6. Hitta någon som brinner för samma frågor. Det blir mycket roligare att vara två som jobbar tillsammans för djuren! Kanske kan ni starta en lokalgrupp? Kontakta oss!
  7. Arrangera församlingsträff med djur som tema. Ni kan bjuda in någon från Vildåsnan som föredragshållare. Skicka en förfrågan!
  8. Lyft fram de helgon som uttryckt omsorg om djuren genom historien.
  9. Arbeta för att det serveras mer vegetariskt i kyrkliga sammanhang – motiverat av miljöskäl, globala rättviseskäl eller djuretiska skäl.
  10. Få människor runt omkring dig att bli medlemmar! Ett medlemskap gör stor skillnad för vårt arbete.