Tips på engagemang

Föreningen Vildåsnan tar tacksamt emot allt arbete som du som är intresserad att engagera dig för Vildåsnan kan tänka dig att bidra med. Nedan följer tio förslag på vad du kan göra:

  1. Be om att få prata om Vildåsnan i din församling, under kyrkkaffet eller som ett särskilt evenemang. Inspiration kan du hitta under material.
  2. Bli folderfadder! Vildåsnan har en folder som vi gärna sprider. Som folderfadder blir du ansvarig för att Vildåsnans folder finns i din församling.
  3. Få med en kort text om Vildåsnan i församlingsbladet. Ladda ned förslag på text från Vildåsnans hemsida.
  4. Bli medlem! Ditt medlemskap betyder mycket för vårt arbete och lägger större tyngd bakom våra ord! Betala 100 kronor till Swish 123 574 91 97 eller plusgiro 220923-7.
  5. Skriv insändare och andra texter. Vi delar gärna material på hemsidan.
  6. Hitta någon som brinner för samma frågor. Det blir mycket roligare att vara två som jobbar tillsammans för djuren! Kanske kan ni starta en lokalgrupp?
  7. Arrangera församlingsträff med djur som tema. Ni kan bjuda in någon från Vildåsnan som föredragshållare. Kontakta oss på info@vildasnan.se.
  8. Lyft fram de helgon som uttryckt omsorg om djuren genom historien.
  9. Arbeta för att det serveras mer vegetariskt i alla kyrkliga sammanhang – motiverat av miljöskäl, av globala rättviseskäl samt av djuretiska skäl.
  10. Få människor runt omkring dig att bli medlemmar! Ett medlemskap gör stor skillnad för vårt arbete.