Årsmöte 2022

Tid: 26 mars 2022 14:30
Plats: [zoomlänk borttagen] (och Mjölby)
Anmälan (endast för fysiskt deltagande, senast 12 mars): https://forms.gle/aJRpbydN6TmdBcBj8

Styrelsen inbjuder till årsmöte den 26 mars 2022. Årsmöteshandlingarna hittar du nedan. Förutom de stående punkterna lägger styrelsen detta år ett förslag på att ändra föreningens stadgar. Du som är medlem har möjlighet att fram till 26 februari skicka in motioner till info@vildasnan.se med förslag för föreningen.

Den fortsatt rådande pandemin gör att förutsättningarna för att träffas fysiskt är ovissa. Mötet kommer därför åtminstone att genomföras digitalt via programmet Zoom. Rösträtt på årsmötet har den (deltagande på plats eller digitalt) som har betalat sin medlemsavgift för 2022. Även ickemedlemmar som är intresserade får delta på mötet.

I samband med årsmötet kommer vi att samtala kring det material som vi håller på att ta fram till församlingar och testa recept för både matlagning och bakning. Deltagare på plats får gärna vara med på detta efter årsmötet på lördagskvällen och möjlighet till övernattning med golvlogi finns. På söndagen bjuds efter församlingens gudstjänst på en lunch innan avresa. Mat och fika från lördag lunch till och med söndag lunch står föreningen för. Observera att deltagande på plats måste anmälas i formulär som länkas ovan. Det finns också möjlighet att ansöka om ersättning för delar av resekostnaderna enligt vår resepolicy. Kontakta oss gärna för att få del av resepolicyn.

Kontakta oss via info@vildasnan.se.

Handlingar

Bilaga 1: Sammanträdesordning

Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2021

Bilaga 3: Bokslut 2021

Bilaga 4: Styrelsens förslag till nya stadgar 2022
(Jämför med nu gällande stadgar)

Bilaga 5: Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2022

Bilaga 6: Styrelsens förslag till budget 2022

Bilaga 7: Revisionsberättelse 2021

Bilaga 8: Valberedningens förslag

(inga motioner har inkommit)

Lämna en kommentar