Ge en gåva

Föreningen Vildåsnan tar tacksamt emot gåvor från privatpersoner, organisationer och företag. Gåvor betalas till plusgirokonto 220923-7 eller
swish: 123 574 91 97. Önskas gåvobevis kontakta info@vildasnan.se.