Bön

Gud gör oss, dina barn, till kämpar
för hela skapelsens befrielse.
Gör oss till ett i kärlek och gemenskap.
Amen.

Lämna en kommentar