Texter – Tillbaka till begynnelsen – ett manifest om djurens värde och människans ansvar

En text av en medlem kallad ”C-H”, skriven i Ljungskile 1 augusti 2014.

1. Gud är livets källa och har skapat allt som finns. Och Gud såg att det var gott.

2. Djuren skapades före människan, för sin egen, skapelsens och Skaparens skull. Och Gud såg att det var gott.

3. Guds omsorg om djuren visas bland annat i berättelsen om Noas ark, den judiska lagen, djuren i Nineve och i Jesus undervisning.

4. Det som skiljer människan från djuren är att vi är skapade till Guds avbild, till medveten paradisisk gemenskap med Skaparen och med ansvar för det skapade.

5. Människan har vänt sig bort från Gud och den medvetna gemenskapen med honom och har inte tagit sitt ansvar för det han har skapat. Detta är synd mot Gud, människan och
skapelsen.

6. Det var inte djuren utan människan som föll i synd, vilket fick och får konsekvenser för hela skapelsen.

7. Konstaterandet av att vi är syndare och lever i en fallen värld kan inte tas som intäkt för fortsatt orättfärdighet. Denna insikt bör istället leda oss till Guds avsikt med sin skapelse.

8. Genom Jesus kan vi människor få försoning med Gud och åter låta oss formas efter hans vilja.

9. I begynnelsen fick människan kallelsen att råda eller härska över Guds skapelse. Att vara Guds kungliga representant på jorden och vårda den enligt hans vilja ­ så som den första människan gjorde i begynnelsen. När Gud gett detta uppdrag, ger han människan den vegetabiliska kosten som föda.

10. I begynnelsen fick människan växter till föda och det ändrades inte då människan förvisades från Edens lustgård.

11. Med tiden fick människan rätt att äta djur vilket även Jesus gjorde. Enligt Bibeln behöver det i sig inte vara fel att döda djur och äta eller på annat sätt använda animaliska produkter. Med respekt för djuren kan det vara ett sätt att i tacksamhet ta vara på det Gud har skapat.

12. Matföreskrifterna som det judiska folket fått har aldrig varit menade för andra folk, men visar för alla människor att mat inte är en obetydlig fråga för Bibelns Gud.

13. Att utsätta djur för förtryck, lidande och ett påtagligt onaturligt och ovärdigt beteende är synd mot djuren, skapelsen och Skaparen. Ansvariga för detta är djuruppfödare, lagstiftare och konsumenter. Det är också dessa som har makten och möjligheterna att förändra. När vi kränker djurens värde utifrån vår egoism kränker vi vårt eget människovärde och drar skam över människosläktet.

14. Vår hantering av djur är ofta irrationell. Ett exempel är att de som äter grisar som levt inomhus på betonggolv i boxar hela sitt liv, skulle aldrig kunna tänka sig att behandla hundar på samma sätt, även om intelligensnivån är likvärdig och båda arterna är kännande sociala djur.

15. Inte minst judar och kristna har ett särskilt ansvar i det att vi lärt känna Skaparen och hans omsorg om varje varelse.

16. En uppvärdering av djurens värde utifrån Bibeln, gör att människovärdet uppvärderas än mer. Om ett djur värderas högt, hur mycket mer värd är då inte en människa?

17. Centrum i kristendom är alltid Jesus, hans död och uppståndelse. Inget får skymma detta. Samtidigt får det inte hindra oss, eller bedöva vårt ansvar, att lyfta andra aktuella frågor utifrån Bibeln.

18. Vi behöver tänka om och tänka nytt, vilket kommer ta tid. Men för varje djur som slipper lida pga vår egoism är det en seger. Och för varje djur som lider pga vår egoism är det en synd som vi får bära med sorg.

19. I vår tid är det en möjlighet för alla att äta en helt vegetabilisk kost som ger de näringsämnen och den energi vi behöver. Den vegetariska matkulturen är rik, smakrik,
varierad och ofta snabb­ och lättlagad.

20. Vegetabilisk kost är ofta bättre för människors hälsa och kan därför ge samhällsekonomiska vinster när fler helt eller delvis går över till det.

21. Vi behöver som individer och samhälle en omställning av vår matkultur och vår djurhållning ­ för djuren, naturen och vår egen hälsa. Kyrkan bör aktivt leda denna
utveckling, snarare än att i efterhand teologiskt bekräfta den eller kritisera avarter.

22. Kyrkan bör på olika sätt uppmuntra människor att äta mer vegetabiliskt då det är långt mindre resurskrävande än animalieproduktion. Det skulle göra att maten skulle räcka till fler, vi skulle få en bättre hälsa samt det skulle tära mindre på naturen.

23. Kyrkan har en rik tradition av fasta ­ en övning i självkontroll, fokusering och solidaritet. En gammal form av fasta är att avstå från animalisk kost. Kristna behöver åter se fastan som en väg till ett helare och mer helgjutet liv i Kristus.

24. Bibeln talar om den nya skapelsen, att Guds barn en gång fullt ut skall få leva så som Gud tänkte i begynnelsen. Jesaja talar om att då kommer även de djur som nu äter kött, istället äta växter. De som tror på Jesus har redan nu fått del av och är en del av den nya skapelsen. Att äta vegetabilisk kost är att gå tillbaka till begynnelsen och få en försmak av det som skall komma.

25. I väntan och längtan efter den nya skapelsen, har vi människor ett ansvar att vårda den jord vi fått att förvalta.