Vegopriset

Vildåsnan – kristen vegetarisk förening lanserade 2014 en ny utmärkelse: Vegopriset. Detta ska varje år gå till en organisation eller individ som har gjort något för djuren utifrån sin kristna tro eller som har fördjupat samtalet över hur vår mathållning påverkar människor, djur och miljö. Priset består av ett konstverk av konstnären Magdalena Brunzell.

2018: Ingen pristagare

Tidigare års pristagare

2017: Sjundedags Adventistsamfundet

Ett flertal av de kristna väckelserörelser som bildades under 1800-talets senare hälft såg det som angeläget att bidra till en hälsosammare livsstil. Ett led i detta program kunde vara att förespråka en vegetarisk kosthållning. Tydligast ställning i denna fråga tog, och tar alltjämt, Sjundedags Adventistsamfundet. Samfundets grundare, James och Ellen White, var vegetarianer och än i dag förespråkar adventisterna en vegetarisk diet. På samfundets hemsida framgår det att en sådan inställning baseras på att vegetarisk mat är mer hälsosam än animalisk, något som uppgått för allt fler människor under senare år. Den goda hälsan, menar adventisterna, är ”en gåva från en kärleksfull Gud, som vill att vi ska leva ett rikt liv”.

Under många år har adventisterna i Sverige anordnat vegetariska julbord, kurser i vegetarisk matlagning och föreläsningar om kost och hälsa. Under 2017 kommer detta tema att belysas genom initiativet Frisk & Smart – hälsa som håller. Genom att ihärdigt diskutera vegetarianism på kristna grunder bidrar Sjundedags Adventistsamfundet till ökad kunskap om en fråga som ges begränsat utrymme inom kristenheten; därför är Adventistsamfundet mottagare av 2017 års Vegopris.

Årets Vegopris delades ut i samband med Vildåsnans årsmöte den 5 mars på Nya Slottet, Bjärka-Säby.

2016: Ingen pristagare

2015: Liljeholmens folkhögskola, huvudman är Evangeliska frikyrkan

Vegopriset 2015 går till Liljeholmens folkhögskola för deras engagemang i att lyfta fram den vegetariska matens fördelar. Skolan erbjuder alltid bra vegetariska och veganska alternativ. Skolan uppmuntrar alla elever att pröva vegetariskt, bland annat genom en treveckors prövoperiod, och därigenom har många upptäckt hur enkelt och gott det är att äta vegetariskt.”

Artiklar och annat:

2014: Södra Sandby församling i Svenska kyrkan

Församlingen Södra Sandby tilldelas priset för att de är pionjärer i en kyrka där köttnormen
fortfarande är stark. De har genom beslut att servera vegetariskt i verksamheten visat på nytänkande
och mod, och blivit en viktig förebild för andra församlingar.

Artiklar och annat: