Video

Annika Spalde pratar om varför hon är med föreningen. Inspelad juni 2012.

Anna Jagell pratar om varför hon är med i föreningen. Inspelad juni 2012.

Martin Smedjeback pratar om varför han är med föreningen. Inspelad juni 2012.

Den 4 mars 2014 hölls föredraget ”Smak av paradiset — vegetarianism och fasta i den tidiga kyrkan” av Peter Halldorf. Det skedde i St Eugeniakyrkan i Stockholm och arrangerades av Vildåsnan – kristen vegetarisk förening och Katolskt forum. Moderator var Annika Spalde, ordförande i Vildåsnan. Sofia Rosshagen, Katolskt forum, hälsade välkommen.

Söndagen den 16 mars 2014 delades det nyinstiftade Vegopriset ut. Det var Södra Sandby församling som var mottagare av utmärkelsen. Annika Spalde, ordförande i Vildåsnan, stod för utdelandet och läste upp motiveringen för 2014 års Vegopris: ”Församlingen Södra Sandby tilldelas priset för att de är pionjärer i en kyrka där köttnormen fortfarande är stark. De har genom beslut att servera vegetariskt i verksamheten visat på nytänkande och mod, och blivit en viktig förebild för andra församlingar.”

Medverkande:
Annika Spalde, ordförande i Vildåsnan
Anna Jagell, moderator
Niclas Loive, kyrkoherde i Södra Sandby församling
Catrin Sundelius, präst i Södra Sandby församling
Kerstin Billinger, kyrkoherde i Skärholmens församling

Arrangörer: Vildåsnan och Skärholmens församling

Paneldebatt den 15 mars 2015 i Uppsala. Moderator: Maja Ekström, ordförande i Vildåsnan. Panelen: James Starr, baptistpastor, lektor i teologi på Johannelund och Doctor of Theology, Sunniva Rettinger, teol kand, student vid Johannelund och THS, prästkandidat och Ann-Sofie Lönngren, docent i litteraturvetenskap vid Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet. Arrangör: Vildåsnan – kristen vegetarisk förening.

Den 3 mars 2012 hölls paneldebatten ”Lejon, lamm och vildåsnor – vilken är djurens roll i trons värld?” på Domkyrkoforum i Lund. Panelen bestod av Elisabeth Gerle, professor i etik, Blazenka Scheuer, universitetslektor i Gamla testamentets exegetik, Maria Küchen, poet och författare samt Annika Spalde, diakon och författare. Moderator var Martin Smedjeback, ickevåldsutbildare. Arrangörer var Vildåsnan – kristen vegetarisk förening, Svenska kyrkan i Lunds studentprojekt {Det trodde du inte} och Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet.