Böcker

Böcker utgivna av Vildåsnan

Föreningen Vildåsnan har tillsammans med Kristen Underjord givit ut boken Alla varelser ropar till dig som hittills tryckts i två upplagor:

  • Spalde, Annika & Herrström, Tobias (red.) (2010). Alla varelser ropar till dig: en djurvänlig bönbok. [Sverige]: Vildåsnan (Andra upplagan, grönt omslag) ISBN 978-91-633-2953-1
  • Spalde, Annika & Herrström, Tobias (red.) (2008). Alla varelser ropar till dig: en djurvänlig bönbok. [Sverige]: Vildåsnan (Första upplagan, rött omslag) ISBN 978-91-633-2953-1

Båda upplagorna är tyvärr slutsålda, men boken går att låna via bibliotek.


Böcker som Vildåsnan medverkat i

Föreningen Vildåsnan har tillsammans med Svenska Kyrkans Unga tagit fram boken Kristen Vegetarisk Kokbok, som gavs ut 2013. Redaktion: Ellen Skånberg, Linnea Jensdotter, Anna Rehnberg, Annika Spalde och Anna Smidhammar. Boken går att ladda ned här.


Böcker som Vildåsnan rekommenderar