Göra för Vildåsnan

Föreningen Vildåsnan tar tacksamt emot allt arbete som du som är intresserad att engagera dig för Vildåsnan kan tänka dig att bidra med. Nedan följer tio förslag på vad du kan göra:

  1. Bli folderfadder! Vildåsnan har en folder som vi gärna sprider. Som folderfadder blir du ansvarig för att Vildåsnans folder finns i din församling.
  2. Be om att få prata om Vildåsnan under kyrkkaffet. Inspiration om vad du kan ta upp under samtalet hittar du här.
  3. Få med en kort text om Vildåsnan i församlingsbladet. Ladda ned förslag på text från Vildåsnans hemsida.
  4. Bli medlem! Ditt medlemskap betyder mycket för vårt arbete och lägger större tyngd bakom våra ord! Så sätt in 100 kronor på plusgiro 22 09 23.
  5. Skriv insändare. Bra underlag finns på hemsidan.
  6. Hitta någon som brinner för samma frågor. Det blir mycket roligare att vara två som jobbar tillsammans för djuren! Hitta kontaktuppgifter till din närmaste lokalgrupp här.
  7. Arrangera församlingsträff med djur som tema. Ni kan bjuda in någon från Vildåsnan som föredragshållare. Kontakta oss på info[snabel-a]vildasnan.se.
  8. Lyft fram de helgon som uttryckt omsorg om djuren genom historien.
  9. Arbeta för att det serveras mer vegetariskt i alla kyrkliga sammanhang, av miljöskäl, av globala rättviseskäl samt av djuretiska skäl.
  10. Få människor runt omkring dig att verkligen bli medlemmar! Ett medlemskap gör stor skillnad för vårt arbete.