Välkommen till årsmöte 2021

  • lördagen 13 mars 2021
  • via Zoom (program för digitalt videomöte)
  • 13:00 Teknisk hjälp (Zoom-rummet startar)
  • 13:30 Introduktion
  • 14:00 Vegopriset (Utdelande och föredrag av vinnaren)
  • 15:00 Årsmötet
  • 16:30 Beräknat slut.

Kallelse har gått ut till samtliga epostadresser i medlemsregistret 12 januari 2021. Saknar du information, vänligen hör av dig till info@vildasnan.se.

Årsmötet kommer på grund av pågående pandemi ske digitalt över Internet. Även gäster är välkomna på mötet, men rösträtt på årsmötet har enbart medlemmar (se www.vildasnan.se/medlem).

För att kunna komma in på mötet och ta del av handlingarna krävs anmälan. Anmälan till årsmötet görs senast 6 mars här: