Årsmöte 2016

Bilder från årsmöte 2016, besök på Lunds Djurfristad.