Author Archives: Elin

Fastepoesi

Under fastan 2018 hjälpte Arvid Skagerlid oss att reflektera över relationen mellan människor och djur med hjälp av en följetong med ”fastepoesi” på detta tema. En ny del i följetongen presenterades varje vecka under fastan. Här har vi samlat hela följetongen.

Posted in Poesi, Texter | Leave a comment

Årsmöte 2018

Föreningens årsmöteshelg i Örebro är precis avslutad! Under helgen har vi haft bokmingel, ätit middag tillsammans, bjudit på veganskt kyrkfika i Olaus Petri församling och till sist haft vårt årsmöte. Tack alla som deltagit på ett eller annat sätt!

Ordförande Maja Ekström som också är en av redaktörerna för Alla varelser ropar till dig signerar en bok under helgens bokmingel.

Vildåsnemiddag hemma hos Jonas och Sara.

Provsmak av semlor inför morgondagen.

Olaus Petri kyrka där vi firade mässa innan vi bjöd på veganskt kyrkfika.

Vår medlem Sara och andra fikasugna.

Johan Svedberg, kyrkoherde i Olaus Petri församling, hälsar Vildåsnan välkomna.

Ordförande Maja Ekström berättar för församlingen om föreningens arbete.

Vildåsnan bjöd på många smarriga veganska pålägg.

Jolanta Lundgren, som suttit i Vildåsnans styrelse i två år, valde att inte kandidera till styrelsen i år. Vi kommer att sakna att ha Jolanta som styrelsemedlem och tackar henne för allt arbete hon har gjort för Vildåsnan.

Dags för årsmöte, och därmed också för semlorna!

Här gör vi oss redo för årsmöte!

Posted in Årsmöte, Bilder, Evenemang, Passerade | Leave a comment

Bokrelease: Alla varelser ropar till dig

Bokrelease 22/2 2018 med sång av Isabella Lundgren. Medverkan av Tomas Einarsson, Pär Friberg och Annika Spalde. .

Boken ”Alla varelser ropar till dig” vill lyfta fram djuren som medvarelser. I denna antologi finns liturgier för gudstjänst med djurvälsignelse samt en begravningsceremoni för djur. Här finns också reflektioner med djurvänlig utgångspunkt kring bland annat skapelse­berättelsen, jul, fred och nattvard. Boken avslutas med en samling böner för skapelsen, djuren och en mänsklighet som behöver återerövra respekten för dessa.

Arrangörer: Argument Förlag, Vildåsnan och Sensus.

Bläddra i boken på Argument hemsida.

Läs mer och anmäl dig på facebook.

Posted in Evenemang, Kommande | Leave a comment

Inbjudan till årsmöte 2018

Vi vill härmed välkomna föreningen Vildåsnans medlemmar till årsmöte.

Datum: söndagen 4 mars.
Tid: från kl.10 till ca 15.
Plats: Olaus Petrikyrka, Storgatan 40, Örebro.

Föreningen Vildåsnans årsmöte kommer år 2018 gå av stapeln i Örebro dit alla medlemmar och vänner till föreningen är välkomna. För att delta i beslut gällande föreningen behöver du dock vara medlem (vilket man blir genom att betala 100:- till Vildåsnans plusgirokonto 220923-7. Skriv ditt namn och att det gäller medlemsavgift.)

Vi är inbjudna till Olaus Petri församling i centrala Örebro där vi deltar i söndagens högmässa och sedan inbjuds att medverka på kyrkkaffet efter gudstjänsten. På årsmötet, som följer efter gudstjänsten, ska vi bland annat välja styrelse för det kommande året och besluta om föreningens verksamhet och inriktning. Under dagen kommer även årets Vegopris delas ut. Motioner att behandla under årsmötet ska inkomma till styrelsen senast en månad före årsmötet, dvs 4/2. Dessa mejlas till styrelsen@vildasnan.se.

Till lördagen, 3/3, håller vi också på att planera ett program för att uppmärksamma kristen djurrätt och vegetarianism, förmodligen något kring vår bönbok Alla varelser ropar till Dig som just då släppts. Vi återkommer om detta lördagsprogram och med dokument till söndagens möte.

Posted in Årsmöte, Evenemang, Kommande | Leave a comment

Den mest uppdaterade informationen om vad som är på gång i föreningen Vildåsnan hittar du på vår facebook-sida, som ibland uppdateras mer frekvent än vår hemsida.

Posted on by Elin | Leave a comment

Pilgrimsvandrig på Franciskusleden

Eftersom Franciskus av Assisi är djurens skyddshelgon uppmärksammar föreningen Vildåsnan varje år Franciskus av Assisis helgondag och djurens dag som infaller den fjärde oktober. Söndagen den första oktober träffades bjöd Vildåsnan tillsammans med Franciskusleden och Mymensinghföreningen in till en höstdag i Franciskus anda. Vi träffades på förmiddagen och firade gudstjänst i Landsjökyrkan i Kaxholmen innan vi påbörjade vår vandring i gemenskap och stillhet längs Franciskusleden. Längs vägen fick vi andlig föda av vår ordförande Maja som berättade om den Franciskanska vägen och lekamlig föda i form av veganska kanelbullar som styrelsen bakat tillsammans dagen innan (Franciskusdagen sammanfaller nämligen med kanelbullens dag). Via Vätterns kant vandrade vi till Ölmstad kyrka och hembygdsgård där Mymensinghföreningen bjöd på linsgryta och vi avslutade dagen tillsammans. Vi välsignades med fint väder under dagen och det var väldigt trevligt att träffa gamla och (förhoppningsvis) nya medlemmar i vår förening!

Posted in Bilder, Evenemang, Passerade | Leave a comment

Sunniva om Creature Conference

I mars 2017 hölls SARX Creature Conference ”Is Christianity Good News for Animals?”  i Oasis conference hall i London. Sunniva Rettinger, som är medlem i Vildåsnan, reste dit för att delta i konferensen. Här kan du läsa hennes rapport från Creature Conference.

Posted in Texter | Leave a comment

Årsmöte 2016

Bilder från Vildåsnans årsmöte 2016 som hölls i Lund och innehöll ett besök på Lunds Djurfristad.

Posted in Årsmöte, Bilder, Evenemang, Passerade | Leave a comment

Tillbaka till begynnelsen – ett manifest om djurens värde och människans ansvar

En text av en medlem kallad ”C-H”, skriven i Ljungskile 1 augusti 2014.

1. Gud är livets källa och har skapat allt som finns. Och Gud såg att det var gott.

2. Djuren skapades före människan, för sin egen, skapelsens och Skaparens skull. Och Gud såg att det var gott.

3. Guds omsorg om djuren visas bland annat i berättelsen om Noas ark, den judiska lagen, djuren i Nineve och i Jesus undervisning.

4. Det som skiljer människan från djuren är att vi är skapade till Guds avbild, till medveten paradisisk gemenskap med Skaparen och med ansvar för det skapade.

5. Människan har vänt sig bort från Gud och den medvetna gemenskapen med honom och har inte tagit sitt ansvar för det han har skapat. Detta är synd mot Gud, människan och
skapelsen.

6. Det var inte djuren utan människan som föll i synd, vilket fick och får konsekvenser för hela skapelsen.

7. Konstaterandet av att vi är syndare och lever i en fallen värld kan inte tas som intäkt för fortsatt orättfärdighet. Denna insikt bör istället leda oss till Guds avsikt med sin skapelse.

8. Genom Jesus kan vi människor få försoning med Gud och åter låta oss formas efter hans vilja.

9. I begynnelsen fick människan kallelsen att råda eller härska över Guds skapelse. Att vara Guds kungliga representant på jorden och vårda den enligt hans vilja ­ så som den första människan gjorde i begynnelsen. När Gud gett detta uppdrag, ger han människan den vegetabiliska kosten som föda.

10. I begynnelsen fick människan växter till föda och det ändrades inte då människan förvisades från Edens lustgård.

11. Med tiden fick människan rätt att äta djur vilket även Jesus gjorde. Enligt Bibeln behöver det i sig inte vara fel att döda djur och äta eller på annat sätt använda animaliska produkter. Med respekt för djuren kan det vara ett sätt att i tacksamhet ta vara på det Gud har skapat.

12. Matföreskrifterna som det judiska folket fått har aldrig varit menade för andra folk, men visar för alla människor att mat inte är en obetydlig fråga för Bibelns Gud.

13. Att utsätta djur för förtryck, lidande och ett påtagligt onaturligt och ovärdigt beteende är synd mot djuren, skapelsen och Skaparen. Ansvariga för detta är djuruppfödare, lagstiftare och konsumenter. Det är också dessa som har makten och möjligheterna att förändra. När vi kränker djurens värde utifrån vår egoism kränker vi vårt eget människovärde och drar skam över människosläktet.

14. Vår hantering av djur är ofta irrationell. Ett exempel är att de som äter grisar som levt inomhus på betonggolv i boxar hela sitt liv, skulle aldrig kunna tänka sig att behandla hundar på samma sätt, även om intelligensnivån är likvärdig och båda arterna är kännande sociala djur.

15. Inte minst judar och kristna har ett särskilt ansvar i det att vi lärt känna Skaparen och hans omsorg om varje varelse.

16. En uppvärdering av djurens värde utifrån Bibeln, gör att människovärdet uppvärderas än mer. Om ett djur värderas högt, hur mycket mer värd är då inte en människa?

17. Centrum i kristendom är alltid Jesus, hans död och uppståndelse. Inget får skymma detta. Samtidigt får det inte hindra oss, eller bedöva vårt ansvar, att lyfta andra aktuella frågor utifrån Bibeln.

18. Vi behöver tänka om och tänka nytt, vilket kommer ta tid. Men för varje djur som slipper lida pga vår egoism är det en seger. Och för varje djur som lider pga vår egoism är det en synd som vi får bära med sorg.

19. I vår tid är det en möjlighet för alla att äta en helt vegetabilisk kost som ger de näringsämnen och den energi vi behöver. Den vegetariska matkulturen är rik, smakrik,
varierad och ofta snabb­ och lättlagad.

20. Vegetabilisk kost är ofta bättre för människors hälsa och kan därför ge samhällsekonomiska vinster när fler helt eller delvis går över till det.

21. Vi behöver som individer och samhälle en omställning av vår matkultur och vår djurhållning ­ för djuren, naturen och vår egen hälsa. Kyrkan bör aktivt leda denna
utveckling, snarare än att i efterhand teologiskt bekräfta den eller kritisera avarter.

22. Kyrkan bör på olika sätt uppmuntra människor att äta mer vegetabiliskt då det är långt mindre resurskrävande än animalieproduktion. Det skulle göra att maten skulle räcka till fler, vi skulle få en bättre hälsa samt det skulle tära mindre på naturen.

23. Kyrkan har en rik tradition av fasta ­ en övning i självkontroll, fokusering och solidaritet. En gammal form av fasta är att avstå från animalisk kost. Kristna behöver åter se fastan som en väg till ett helare och mer helgjutet liv i Kristus.

24. Bibeln talar om den nya skapelsen, att Guds barn en gång fullt ut skall få leva så som Gud tänkte i begynnelsen. Jesaja talar om att då kommer även de djur som nu äter kött, istället äta växter. De som tror på Jesus har redan nu fått del av och är en del av den nya skapelsen. Att äta vegetabilisk kost är att gå tillbaka till begynnelsen och få en försmak av det som skall komma.

25. I väntan och längtan efter den nya skapelsen, har vi människor ett ansvar att vårda den jord vi fått att förvalta.

Posted in Texter | Leave a comment

Vegoforum 2013

Vildåsnan närvarade på Vegoforum den 23 maj i ABF-huset, Sveavägen, Stockholm.

Posted in Bilder, Evenemang, Passerade | Leave a comment