Årsmöte 2024

Välkommen till föreningen Vildåsnans årsmöte 2024. På årsmötet beslutar vi vad föreningen ska arbeta med och styrelsen hoppas att både gamla och nya medlem ansluter. Handlingar från styrelsen och revisorn finner du nedan. Medlemmar har möjlighet att fram till 2 mars skicka in motioner med förslag för föreningen. Eventuella motioner, styrelsens motionssvar, samt valberedningens förslag ska också att laddas upp här. Som medlem har du rösträtt på årsmötet – kom ihåg att betala medlemsavgiften.

Medlemmar kan förresten gratis beställa boken ”Kärlekens väg”.

Efter årsmötet håller Tomas Einarsson ett föredrag om djuretik, fasta och skapelseomsorg i de första kristna klostren utifrån sin bok Dagligbrödet. Det finns möjlighet att besöka klostermuseet. På kvällen kommer styrelsen och deltagare på plats som vill äta på restaurang. För deltagare på plats finns också möjlighet att boka övernattning på Pilgrimscentrum. Det finns möjlighet att ansöka om ersättning för delar av resekostnaderna enligt vår resepolicy. Kontakta styrelsen för att få del av resepolicyn.

Datum: 16 mars

Plats: Digitalt och Pilgrimscentrum, Vadstena

 • Digital adress: [länk borttagen]
  (dator/mobil med mikrofon, högtalare och programmet Zoom krävs)
 • Fysisk adress: Pilgrimscentrum, Klostergatan 7, Vadstena

Tidsplan:

 • 12:00 Styrelsen äter vid Pilgrimscentrum – ta gärna med lunch och anslut
 • 12:45 Zoom-rummet öppnar
 • 13:00 Årsmötet börjar
 • 14:15 Årsmötet beräknas sluta
 • 14:30 Föreläsning Tomas Einarsson
  “Munkarna och maten”

Kom ihåg: Förnya ditt medlemskap. Skicka motioner senast 2 mars. Läs dokumenten.

Frågor, synpunkter och motioner skickas till info@vildasnan.se

Handlingar

Pelle Strindlund tilldelas Vegopriset 2023

Pelle Strindlund är författare till ett tiotal böcker om bland annat djurrätt och ickevåld. Nu står det klart att han tilldelas Vegopriset 2023 av den kristna vegetariska föreningen Vildåsnan.

– Pelle har arbetat så länge med dessa frågor och är en stor förebild. Det känns fantastiskt att tilldela honom priset, säger Mikael Risenfors, ordförande i den kristna vegetariska föreningen Vildåsnan.

Motivering:
Under decennier har Pelle Strindlund varit en av de främsta rösterna i Sverige för ickevåld och befrielse av djur. Utifrån sin kristna övertygelse har han ständigt stått upp mot förtryck och själv gått den radikala vägen genom direkt aktion.  Hans oförtröttliga produktion av böcker på området inbjuder läsaren att ompröva sin livshållning. I både teori och praktik har han inspirerat otaliga och varit ett trovärdigt vittne för djurens rätt i olika sammanhang. Det är med stor glädje föreningen Vildåsnan tilldelar Pelle Strindlund Vegopriset 2023.

– Jag känner mig självfallet glad och hedrad över att tilldelas Vegopriset, säger Pelle Strindlund. Konstverket hängs upp på väggen på bästa möjliga plats.

Pelle Strindlund har tidigare tilldelats priset Guldråttan av Djurens rätt för boken ”Jordens herrar”. Under 2010-talet har Pelle skrivit flera böcker om kristen tro och djurrätt. 2021 släpptes boken “Alla mot djuren”, där Strindlund genomför en politisk analys av historiska och nutida ideologiers förhållande till djuren. Prisutdelningen sker den 25 mars i Mölndal i samband med föreningens årsmöte.

Kontakt:

Per (“Pelle”) Strindlund, pristagare Vegopriset 2023
pellestrindlund@yahoo.se

Mikael Risenfors, ordförande föreningen Vildåsnan
ordforande@vildasnan.se
070XXXXXXX

Årsmöte 2023

Härmed inbjuds till årsmöte för föreningen Vildåsnan. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och en möjlighet för dess medlemmar att påverka vad vi ska arbeta med. Samtliga dokument från styrelsen finner du nedan. Du som medlem har möjlighet att fram till 11 mars skicka in motioner med förslag för föreningen. Eventuella motioner, styrelsens motionssvar, valberedningens förslag, samt revisorns revisionsberättelsen kommer också att laddas upp här. För att vara medlem i år, kom ihåg att betala medlemsavgiften. Då har du också rösträtt på årsmötet. Även ickemedlemmar som är intresserade får dock delta på mötet.

På kvällen efter årsmötet kommer styrelsen och deltagare på plats som vill äta på restaurang. För deltagare på plats finns också möjlighet till övernattning med golvlogi och frukost med styrelsen – men meddela intresse i förväg. Det finns möjlighet att ansöka om ersättning för delar av resekostnaderna enligt vår resepolicy. Kontakta oss för att få del av resepolicyn.

Datum: 25 mars

Plats: Digitalt och Fässbergs församlingshem, Mölndal

 • Digital adress: [borttagen zoomlänk]
 • Fysisk adress: Terrakottagatan 3b, Mölndal (nedanför Fässbergskyrkan)

Tidsplan:

 • 13:00 Drop-in i Fässbergs församlingshem 
 • 14:00 Zoom-mötet startas (tekniska frågor kan ställas)
 • 14:30 Utdelande av Vegopriset 2023
 • 15:00 Årsmötet börjar
 • 16:00 Årsmötet beräknas ta slut
 • 18:00 Deltagare på plats går ut och äter

Kom ihåg: Förnya ditt medlemskap. Skicka motioner senast 11 mars. Läs dokumenten.

Frågor, synpunkter och motioner skickas till info@vildasnan.se

Handlingar

(ev motioner och motionssvar läggs upp här när de finns tillgängliga)

Årsmöte 2022

Tid: 26 mars 2022 14:30
Plats: [zoomlänk borttagen] (och Mjölby)
Anmälan (endast för fysiskt deltagande, senast 12 mars): https://forms.gle/aJRpbydN6TmdBcBj8

Styrelsen inbjuder till årsmöte den 26 mars 2022. Årsmöteshandlingarna hittar du nedan. Förutom de stående punkterna lägger styrelsen detta år ett förslag på att ändra föreningens stadgar. Du som är medlem har möjlighet att fram till 26 februari skicka in motioner till info@vildasnan.se med förslag för föreningen.

Den fortsatt rådande pandemin gör att förutsättningarna för att träffas fysiskt är ovissa. Mötet kommer därför åtminstone att genomföras digitalt via programmet Zoom. Rösträtt på årsmötet har den (deltagande på plats eller digitalt) som har betalat sin medlemsavgift för 2022. Även ickemedlemmar som är intresserade får delta på mötet.

I samband med årsmötet kommer vi att samtala kring det material som vi håller på att ta fram till församlingar och testa recept för både matlagning och bakning. Deltagare på plats får gärna vara med på detta efter årsmötet på lördagskvällen och möjlighet till övernattning med golvlogi finns. På söndagen bjuds efter församlingens gudstjänst på en lunch innan avresa. Mat och fika från lördag lunch till och med söndag lunch står föreningen för. Observera att deltagande på plats måste anmälas i formulär som länkas ovan. Det finns också möjlighet att ansöka om ersättning för delar av resekostnaderna enligt vår resepolicy. Kontakta oss gärna för att få del av resepolicyn.

Kontakta oss via info@vildasnan.se.

Handlingar

Bilaga 1: Sammanträdesordning

Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2021

Bilaga 3: Bokslut 2021

Bilaga 4: Styrelsens förslag till nya stadgar 2022
(Jämför med nu gällande stadgar)

Bilaga 5: Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2022

Bilaga 6: Styrelsens förslag till budget 2022

Bilaga 7: Revisionsberättelse 2021

Bilaga 8: Valberedningens förslag

(inga motioner har inkommit)

Årsmöte 2020 – Katrineholm

Vi vill härmed välkomna föreningen Vildåsnans medlemmar till årsmöte.

Datum: söndagen 15 mars.
Tid: från kl.13:30 till ca 15:00
Plats: Pingstkyrkan Katrineholm, Linnévägen 24, 641 32 Katrineholm

Föreningen Vildåsnans årsmöte kommer år 2020 gå av stapeln i Katrineholm dit alla medlemmar och vänner till föreningen är välkomna. För att delta i beslut gällande föreningen behöver du dock vara medlem (vilket man blir genom att betala 100:- till Vildåsnans plusgirokonto 220923-7 alt. swish 123 574 91 97. Skriv ditt namn och att det gäller medlemsavgift.)

Vi kommer därefter delta på gudstjänsten med församlingen i Katrineholms Pingstkyrka. (16:00)

Se underlag inför årsmötet nedanför:
Dagordning Årsmöte 2020
Budget 2020
Årsbokslut 2019
Verksamhetsberättelse 2019
Verksamhetsplan 2020

Fastepoesi

Under fastan 2018 hjälpte Arvid Skagerlid oss att reflektera över relationen mellan människor och djur med hjälp av en följetong med ”fastepoesi” på detta tema. En ny del i följetongen presenterades varje vecka under fastan. Här har vi samlat hela följetongen.

Årsmöte 2018

Föreningens årsmöteshelg i Örebro är precis avslutad! Under helgen har vi haft bokmingel, ätit middag tillsammans, bjudit på veganskt kyrkfika i Olaus Petri församling och till sist haft vårt årsmöte. Tack alla som deltagit på ett eller annat sätt!

Ordförande Maja Ekström som också är en av redaktörerna för Alla varelser ropar till dig signerar en bok under helgens bokmingel.

Vildåsnemiddag hemma hos Jonas och Sara.

Provsmak av semlor inför morgondagen.

Olaus Petri kyrka där vi firade mässa innan vi bjöd på veganskt kyrkfika.

Vår medlem Sara och andra fikasugna.

Johan Svedberg, kyrkoherde i Olaus Petri församling, hälsar Vildåsnan välkomna.

Ordförande Maja Ekström berättar för församlingen om föreningens arbete.

Vildåsnan bjöd på många smarriga veganska pålägg.

Jolanta Lundgren, som suttit i Vildåsnans styrelse i två år, valde att inte kandidera till styrelsen i år. Vi kommer att sakna att ha Jolanta som styrelsemedlem och tackar henne för allt arbete hon har gjort för Vildåsnan.

Dags för årsmöte, och därmed också för semlorna!

Här gör vi oss redo för årsmöte!

Bokrelease: Alla varelser ropar till dig

Bokrelease 22/2 2018 med sång av Isabella Lundgren. Medverkan av Tomas Einarsson, Pär Friberg och Annika Spalde. .

Boken ”Alla varelser ropar till dig” vill lyfta fram djuren som medvarelser. I denna antologi finns liturgier för gudstjänst med djurvälsignelse samt en begravningsceremoni för djur. Här finns också reflektioner med djurvänlig utgångspunkt kring bland annat skapelse­berättelsen, jul, fred och nattvard. Boken avslutas med en samling böner för skapelsen, djuren och en mänsklighet som behöver återerövra respekten för dessa.

Arrangörer: Argument Förlag, Vildåsnan och Sensus.

Bläddra i boken på Argument hemsida.

Läs mer och anmäl dig på facebook.

Inbjudan till årsmöte 2018

Vi vill härmed välkomna föreningen Vildåsnans medlemmar till årsmöte.

Datum: söndagen 4 mars.
Tid: från kl.10 till ca 15.
Plats: Olaus Petrikyrka, Storgatan 40, Örebro.

Föreningen Vildåsnans årsmöte kommer år 2018 gå av stapeln i Örebro dit alla medlemmar och vänner till föreningen är välkomna. För att delta i beslut gällande föreningen behöver du dock vara medlem (vilket man blir genom att betala 100:- till Vildåsnans plusgirokonto 220923-7. Skriv ditt namn och att det gäller medlemsavgift.)

Vi är inbjudna till Olaus Petri församling i centrala Örebro där vi deltar i söndagens högmässa och sedan inbjuds att medverka på kyrkkaffet efter gudstjänsten. På årsmötet, som följer efter gudstjänsten, ska vi bland annat välja styrelse för det kommande året och besluta om föreningens verksamhet och inriktning. Under dagen kommer även årets Vegopris delas ut. Motioner att behandla under årsmötet ska inkomma till styrelsen senast en månad före årsmötet, dvs 4/2. Dessa mejlas till styrelsen@vildasnan.se.

Till lördagen, 3/3, håller vi också på att planera ett program för att uppmärksamma kristen djurrätt och vegetarianism, förmodligen något kring vår bönbok Alla varelser ropar till Dig som just då släppts. Vi återkommer om detta lördagsprogram och med dokument till söndagens möte.