Material

Material

Fastehäfte 2017 (Utskriftvers.)
Fastehäfte 2017 (Ej Utskriftvers.)

Folder
Folder finns att köpa som tryck upplaga.
1. Sätt in 40kr via Plusgiro-konto. (PG): 220923-7 märk betalningen ”fastehäfte 2017”.
2. Skicka ett e-post med Namn & Adress till info[at]vildasnan.se.

Ladda ner Folder; Kan skriva ut på A4-papper för utdelning.
Vildåsnan Folder (V. 4.5, [A4])