Göra För Vildåsnan

Detta kan du göra för Vildåsnan:

1. Bli folderfadder! Vildåsnan har en folder som vi gärna sprider. Som folderfadder
blir du ansvarig för att Vildåsnans folder finns i din församling. Mejla Annika så får
du foldrar skickade till dig per post. Du når henne på annika.spalde@gmail.com.

2. Be om att få prata om Vildåsnan under kyrkkaffet. Inspiration om vad du kan ta
upp under samtalet hittar du på www.vildasnan.se.

3. Få med en kort text om Vildåsnan i församlingsbladet. Ladda ned förslag på text
från Vildåsnans hemsida.

4. Bli medlem! Ditt medlemskap betyder mycket för vårt arbete och lägger större
tyngd i våra ord! Så sätt in 50 kr på plusgiro 22 09 23.

5. Skriv insändare. Bra underlag finns på hemsidan.

6. Hitta någon som brinner för samma frågor. Det blir mycket roligare att vara två
som jobbar tillsammans för djuren! Hitta din regionala kontaktperson
under ”Kontakt och nyhetsbrev” på hemsidan.

7. Arrangera församlingsträff med djur som tema. Ni kan bjuda in någon från
Vildåsnan som föredragshållare. Kontakta oss på info@vildasnan.se.

8. Lyft fram de helgon som uttryckt omsorg om djuren genom historien, även här kan man kontakta Vildåsnan. Pelle Strindlund är kunnig på frågan och hjälper gärna till, ni når honom på pellestrindlund@yahoo.se.

9. Arbeta för att det serveras mer vegetariskt i alla kyrkliga sammanhang, av
miljöskäl, av globala rättviseskäl samt av djuretiska skäl.

10. Få människor runt omkring dig att verkligen bli medlem! Ett medlemskap gör
stor skillnad för vårt arbete.