Vegoforum 2013

Vegoforum 2013-05-23

Vildåsnan närvarade på Vegoforum, ABF-huset, Sveavägen, Stockholm.

IMG_0383